Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Contoh Soal SD Dan MI Kelas 1 Bahasa Jawa Semester Ganjil

download contoh soal bahasa jawa kelas 1 SD

Download Soal Bahasa Jawa Lengkap MI & SD Kelas 1 Semester Ganjil

Untuk download soal Bahasa Jawa Kelas 1 SD atau MI dalam bentuk pdf bisa klik DISINI.

I. Wenehana tanda ping (x) ana ing pilihan jawaban kang dianggep paling bener !

1. Mripatku ana ..................................
a. siji b. loro c. telu

2. Irungku ana ....................................
a. siji b. loro c. telu

3. Rambut ana ing ...................................
a. sirah b. pipi c. gulu

4. Ridho ngambu kembang nganggo .........................
a. mripat b. irung c. gulu

5. Balqis mlaku gawe ........................
a. tangan b. sikil c. dengkul

6. Yen nguyu katon ..............
a. mripate b. alise c. untune

7. Sena nulis gawe  ................. 
a. Sikil b. tangan c. kuping

8.                  Jenenge yaiku ............
a. mripat b. rambut c. irung

9. Krama inggile bathuk yaiku ...................
a. palarapan b. grana c. rikma

10. Krama inggile gulu yaiku ..............................
a. Jangga b. asta c. talingan

11.  H – A – D – O – K – N tulisan tembung sing bener yaiku .....
a. dahkon b. nahkon c. dokhan

12. N – E – M – A – S tulisan tembung seng bener yaiku ......... 
a. menas b. senam c. names

13. SILAT mlebu kegiatan ...............
a. Olahraga b. masak c. dolanan

14.                       Gambar iki mlebu jenise ..............................
a. penggawean
b. dolanan
c. masak

15. Naura ................. kembang.
a. nyirami b. ngadusi c. nyiprati

16. Akbar lan kancane ...................... ing lapangan.
a. Bal – balan b. sekak b.dahkon

17. KAYANG udharana aksara sing bener !
a. K – a – y – a – n – g
b. Ka – yang
c. K – ayang

18. NGLANGI udharana aksara sing bener !
a. Ng – la – ngi
b. N – g – l – a – n – g – i 
c. Ngla – gi

19. Yuni lan Siti dolanan ................... 
a. Sikil b. lompat tali c. rambut

20. ...................... penting banget kanggo kesehatan awak.
a. Olahraga b. sinau c. masak

II. Tulisen aksara ning ngisor iki dadi ukara sing bener !

1. S – A –K – T – I 
_________________________________________________________

2. A – L – B – L – A – B – N – A
_________________________________________________________ 

3. U – L – A – M – Y 
_________________________________________________________

4. M – A – S – E –  N 
_________________________________________________________

5. L – A – N – D – O – A – N 
_________________________________________________________

6. R – I – M – P – A – T 
_________________________________________________________

7. G – U – R – I – N 
_________________________________________________________

8. N – G – I – K – U – P 
_________________________________________________________

9. L – I – K – I – S 
_________________________________________________________

10. S – I – L – A 
_________________________________________________________

III. Jawaben pitakon ing ngisor iki nganggo jawaban sing bener !

Adelia lagi ngambar. 
Nggambar ing buku gambar.
Adelia ngambar nganggo potelot
Banjur diwarna nganggo krayon
Nyekel krayon kudu bener,dicekel nganggo tangan
Tangan akeh gunane.tangan kanggo  tulis, nyapu, nyekel, lan 
salaman.

1. Sapa sing lagi gambar ?
2. Nang endhi Adelia nggambar ?
3. Adelia ngambar nganggo apa ?
4. Nyekel krayon gawe apa ?
5. Apa wae gunane tangan ?

Posting Komentar untuk "Download Contoh Soal SD Dan MI Kelas 1 Bahasa Jawa Semester Ganjil"